Produkty podstawowe

Klasyfikacja domieszek do betonu

1. Domieszki redukujące ilość wody/uplastyczniające – zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T2).

Kompleksowa domieszka do betonów i zapraw cementowych

Plastyfikator do betonu.

Rewelacyjny plastyfikator do betonów o wysokiej skuteczności przy niskim dozowaniu.

Plastyfikator do betonu.

2. Domieszki znacznie redukujące ilość wody/upłynniające – zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012; T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

Superplastyfikator do betonów opóźniający wiązanie cementu i uszczelniający beton.

Superplastyfikator do betonów i zapraw przyspieszający twardnienie , silnie upłynnia i łagodnie napowietrza mieszankę betonową.

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki.

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki.

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki.

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych dedykowany do prefabrykacji, oraz do betonu towarowego w okresie chłodnym.

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych dedykowany do prefabrykacji, oraz do betonu towarowego w okresie chłodnym.

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych dedykowany do prefabrykacji, oraz do betonu towarowego w okresie chłodnym.

Domieszka upłynniająca znacznie redukująca ilość wody o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej.

3. Domieszki uplastyczniająco – napowietrzające lub napowietrzające – zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T5 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T5).

Domieszka uplastyczniająco – napowietrzajaca do elementów wibroprasowanych.

Domieszka napowietrzająca.

4. Domieszka przyspieszająca twardnienie – zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T7 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T7).

Domieszka przyspieszająca twardnienie.

Domieszka upłynniająca znacznie redukująca ilość wody o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej.

5. Domieszka uszczelniająca – zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T9 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T9).

Domieszka uszczelniająca hydrofobowo-uplastyczniająca.

6. Domieszki opóźniające wiązanie/znacznie redukujące ilość wody/upłynniające – zgodne z  EN 934-2:2009+A1:2012;T11.1/T11.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;
T11.1/T11.2).

Domieszka uplastyczniająco – upłynniająca do posadzek betonowych,wylewek i jastrychów.

Domieszka opóźniająca wiązanie ,znacznie redukująca ilość wody, upłynniająca.

7. Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie – zgdna z EN 934-2 : 2009 + A1 : 2012;T6(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2 +A1:2012;T6)

Domieszka przyspieszająca wiązanie.

8. Domieszka do betonu opóźniająca wiązanie – zgodna z EN 934-2+A1:2012;T8 (odpowiednik krajowy PN-EN 934 : 2 + A1;2012;T8)

Domieszka opóźniająca wiązanie.

Klasyfikacja domieszek do zapraw

1. Domieszka do zapraw napowietrzająco – uplastyczniająca przy zachowaniu stałej konsystencji – zgodna z EN 934-3:2009+A1:2012;T2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T2).

Plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich, układania glazury i klinkieru. 

Domieszka do zapraw napowietrzająco – uplastyczniająca.

2. Domieszka do zapraw towarowych o silnym działaniu opóźniającym zgodna z EN 934-3:2009 + A1:2012;T3(odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T3)

Domieszka do zapraw towarowych o działaniu opóźniającym.