KlutanA

Tradycyjne plastyfikatory uniwersalnego zastosowania

Domieszka uplastyczniająca/redukująca ilość wody Domieszka do betonu zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T2) .

Dane techniczne

Rodzaj

plastyfikator do betonu

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od – 3°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

lignosulfonian sodowy lub magnezowy

Kolor

brązowy

Gęstość

1165 ± 20 kg/m3

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;
  • umożliwia uzyskanie wodoszczelności W8

Rewelacyjny plastyfikator do betonów o wysokiej skuteczności przy niskim dozowaniu. Uplastycznia mieszankę betonową poprawiając jej własności technologiczne. W okresie letnim opóźnia szybkość wyparowania wody z betonu przez co minimalizuje skurcze betonu. Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.

 ZALETY:
•znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy zmniejszonym w/c przez co poprawiają się cechy technologiczne betonu stwardniałego;
• zwiększa wytrzymałość końcową betonu o 10÷25% przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej o 12÷18%;
• opóźnia początek wiązania cementu co ma wpływ na eliminację skurczy w betonie;
• zwiększa wodoszczelność i  mrozoodporność betonu, przy zmniejszeniu jego nasiąkliwości.

ZASTOSOWANIE:
• do robót betonowych i żelbetowych;
• do masywów betonowych;
• do posadzek betonowych w tym realizowanych mixokretem.

DOZOWANIE:
• 0,9 ÷ 1,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,2%).

OPAKOWANIA:
30L, 200L, 1000L

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/KA/04/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.