Wydarzenia

xi konferencja dni betonu 2021R

hotel gołębiewski wISŁA
11-13.10.2021 r

Dni Betonu to nie tylko konferencja – to wydarzenia i przedsięwzięcia, które mają za zadanie pokazać, jak dzisiaj wygląda nowoczesne budownictwo .
Ponad 800 uczestników, 80 referatów, 10 sesji tematycznych i 2 debaty, a to wszystko podczas 3 dni konferencji – poprzedzonych sportową rywalizacją wspierającą cel charytatywny – tak wyglądają Dni Betonu, które odbywają się w dniach 11-13 października w Wiśle. To jedno z największych wydarzeń naukowo-technicznych Polski i Europy o tematyce budowlanej, którego historia sięga 2000 roku i które już tradycyjnie stanie się forum dyskusji pomiędzy decydentami, przedstawicielami szeroko pojętego budownictwa, architektury oraz reprezentantami środowiska naukowego. Do grona prelegentów dołączyli między innymi Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski, Poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Członek Zarządu PKP PLK Arnold Bresch, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztof Kieres, wieloletni Prezes Budimex Dariusz Blocher czy Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński.


Budownictwo stanowi jeden z kluczowych filarów polskiej gospodarki, zapewniając blisko 2,5 miliona miejsc pracy, przyczyniając się do powstania w polskiej gospodarce ok. 13% wartości dodanej brutto, a także wytwarzając ponad 8% PKB.

KONFERENCJA ICCX CENTRAL EUROPA 12-13 .02.2020r

Konferencja ta od dwóch lat odbywa się w Hotelu Double Three by Hilton (dawniej w hotelu Ossa) Od siedmiu już lat ICCX Central Europe jest miejscem, gdzie spotyka się branża betoniarska środkowo-europejska.
Tematem przewodnim Konferencji jest beton
i prefabrykacja betonowa. 
Konferencji towarzyszą stoiska wystawiennicze ok. 100 międzynarodowych firm.

TARGI BUDOWLANE W MARKACH -14.09.2019

Firma ZINO zorganizowała jak co roku Targi Budowlane połączone z piknikiem rodzinnym.

Tym razem tematem przewodnim spotkania były postacie z bajek.

image000

Już po raz XVI Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce uruchomiło Kampanię DOBRY BETON.

Dotychczasowe edycje kampanii Znaku poświęcone były kontroli wytwórni pod względem jakości produkcji i dystrybucji betonu towarowego. W lipcu tego roku beton towarowy staje się w wymiarze prawnym i formalnym „wyrobem budowlanym”. Będzie podlegał kontroli nadzoru budowlanego, a co za tym idzie będzie musiał mieć podobnie jak inne konstrukcyjne materiały budowlane certyfikowaną przez niezależne jednostki certyfikujące zakładową kontrolę produkcji. Wieloletnie starania Stowarzyszenia szczególne 15 poprzednich kampanii Znaku Jakości DOBRY BETON przygotowały wytwórnie betonu towarowego na ten moment. Prowadzona dotychczas ocena technologicznych i projakościowych działań wytwórni betonu towarowego pozwalała zapewnić finalnego odbiorcę, o tym że otrzyma produkt z zagwarantowaną jakością.

XVI EDYCJA KAMPANII DOBRY BETON ORGANIZOWANA JAK CO ROKU PRZEZ STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONU TOWAROWEGOr

KONFERENCJA ICCX CENTRAL EUROPE KONFERENCJA ICCX CENTRAL EUROPA (13-15.02.2019R)

Została przeniesiona z Hotelu OSSA do Hotelu konferencyjnego Double Tree by Hilton ul.Skalnicowa 21 w Warszawie . Poświęcona była tematyce adresowanej do branży przemysłu betoniarskiego głównie ukierunkowanej na produkcję elementów prefabrykowanych i wibroprasowanych Konferencji towarzyszyły stoiska wystawiennicze ok.100 wystawców : głównie producentów różnych maszyn wytwórczych ,producentów chemii budowlanej,oraz innych branży związanych z prefabrykacją. 

Pozytywnie oceniamy imprezę i zakładamy udział w roku przyszłym

X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA DNI BETONU 2018r

HOTEL GOŁĘBIEWSKI WISŁA 08 - 10.10.2018r

Dni Betonu stały się największym wydarzeniem naukowo-technicznym w Polsce, jak również jednym z największych w Europie. W X-tej edycji w 2018r wzięło udział powyżej 1000 uczestników z kraju i zagranicy. Jest to swoiste Święto Środowiska Budowlanego głównie o specjalności betonowej (beton towarowy,beton prefabrykowany,beton wibroprasowany). W tym roku byliśmy jednym ze sponsorów imprezy.

TARGI BUDOWLANE w MARKACH - 15.09.2018r

Firma ZINO zorganizowała, jak co roku Targi Budowlane połączone z piknikiem rodzinnym,tym razem w klimatach lat 20 i 30-tych XX wieku. Pokazy i konsultacje branżowe prowadzone były przez doradców technicznych firm w strojach w stylu z powyższej epoki.

XV EDYCJA KAMPANII DOBRY BETON ORGANIZOWANA JAK CO ROKU PRZEZ STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONU TOWAROWEGO

Jest to impreza zamknięta adresowana do członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego.

Do tegorocznej edycji Znaku Jakości DOBRY BETON zgłosiło się osiemnaście wytwórni betonu towarowego przy czym trzynaście to jednostki startujące po raz pierwszy, a jedynie pięć występuje ponownie. Wytwórnie  podlegały ocenie w trzech zakresach: Jakości, BHP i Ochrony Środowiska.

Audyt z zakresu jakości  został przeprowadzony przez uznane jednostki kontrolne i może być równocześnie potraktowany jako audyt wstępny – weryfikujący poziom przygotowania przed obowiązkową certyfikacją ZKP. Rozszerzenie audytów o obszary BHP i Ochrony Środowiska jest dobrym przygotowaniem dla podmiotów branży betonowej do zapowiadanego przez kolejne rządy wprowadzenia tzw. „zielonej certyfikacji” w obszarze budownictwa.

Podsumowaniem starań zgłaszających się wytwórni jest otrzymanie nominacji Kapituły Znaku DOBRY BETON, do Wielkiego Finału odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

Jak co roku firma nasza kibicuje tej imprezie.

Konferencja ICCX Central Europe 2018

odbyła sie w dniach 14-16 lutego 2018 r. w Hotelu Ossa Congress & Spa niedaleko Warszawy. Konferencja posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku,ale również daleko poza granicami Polski (Niemcy,Włochy,Hiszpania,Austria,Ukraina itp) i została dobrze przyjęta przez odbiorców.

W trakcie tegorocznej w/w Konferencji realizowany był program wykładów przez polskich i międzynarodowych ekspertów,którzy poruszali teoretyczne i praktyczne kwestie istotne dla przemysłu betoniarskiego. Treść programu była interesująca dla większości uczestników, którzy chcieli uzyskać informacje o prefabrykowanych elementach betonowych, rurach i studzienkach betonowych oraz o betonie towarowym.
Jest to już piąte spotkanie łączące wykłady z prezentacjami firm na stoiskach wystawienniczych .

Targi budowlane w firmie ZINO Marki.
Pokazy i konsultacje branżowe ,oraz spotkanie z doradcami techniczno-handlowymi.

Piknik w Markach - 16.09.2017

W Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Producentów Betonu Towarowego,którego jesteśmy członkiem. Było to ważne wydarzenie, gdyż dobiegała końca kadencja dotychczasowych władz Stowarzyszenia i podczas Walnego nastąpił wybór nowych władz. Nowym prezesem Stowarzyszenia został wybrany p.Michał Daszkiewicz

XXII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego - nowe władze
- 7.06.2017

DOBRY BETON - CERTYFIKATY XIV finału - 20.04.2017

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, którego jesteśmy członkiem już po raz 14-ty wręcza certyfikaty Znaku Jakości DOBRY BETON
wyróżniającym się wytwórniom betonu towarowego.
W Centrum Olimpijskim PKOI w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa. Patronat honorowy nad tą kampanią objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,Stowarzyszenie Architektów Polskich i Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Dni betonu to ważne wydarzenie w kalendarzu konferencji naukowo-technicznych, które skupia specjalistów związanych z technologią betonu.
W 2016 r w DNIACH BETONU udział wzięło 960 uczestników z kraju i zagranicy.
Oprócz typowych sesji tematycznych,zorganizowane są pokazy technologiczne oraz panele dyskusyjne.
Organizowany jest również konkurs”POWER CONCRETE”,którego celem jest zaprezentowanie współczesnych
możliwości technologicznych betonu.

IX Międzynarodowa Konferencja
DNI BETONU 2016r
Hotel Gołębiewski Wisła
10-12 10.2016

XX-lecie Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej - 27.11 - 28.11.2015r

Stowarzyszenie zrzesza producentów kostki brukowej i elementów wibroprasowanych.
W latach wcześniejszych firma nasza była czynnym i aktywnym członkiem Stowarzyszenia.

VIII Międzynarodowa Konferencja
DNI BETONU 2014r
Hotel Gołębiewski Wisła
13-15 10.2014

Dni betonu stały się ważnym wydarzeniem w kalendarzu konferencji naukowo-technicznych,które
skupiają specjalistów związanych z technologią betonu.
W 2014 r w DNIACH BETONU udział wzięło 850 uczestników z kraju i zagranicy.
Konferencja skupia praktyków i kadrę naukową.