Laboratorium

LABORATORIUM
BETONU

Dodatkowym atutem naszej firmy jest fakt,że świadczymy usługi w zakresie badań betonu towarowego, oraz gotowych wyrobów betonowych.

W 2017r. firmowe laboratorium zostało wyposażone w nowe urządzenia firm CONTROLS i MULTISERW Zapewniamy naszym kontrahentom doradztwo,wsparcie techniczno-technologiczne w zakresie stosowania domieszek i dodatków do betonu (recepty i badania betonu ).

Oświadczenie

Zakład Certyfikacji Instytut Techniki Budowlanej

Nowoczesna aparatura badawcza

Dojazd do klienta

Nasi specjaliści służą wsparciem technologicznym.

indywidualne

Konsultacje technologiczne, recepty
i badania betonu lub wyrobów budowlanych.

Doradztwo

Technologiczne i techniczne.

Urządzenie do badania wodoszczelności

Urządzenie do badania mrozoodporności

Naszym atutem jest bieżąca współpraca z klientem, oraz wsparcie nadzoru nad produkcją betonu lub wyrobów betonowych

Specjalistyczny sprzęt badawczy spełni oczekiwania najbardziej wymagających

Naszym kontrahentom oferujemy możliwość przeprowadzenia n/w badań

badany wyrób

norma/ procedura badawcza

badana cechamieszanka betonowa

PN-EN 12350-1:2011

PN-88/B-06250

pobieranie próbek mieszanki betonowej

PN-EN 12350-2:2011

PN-88/06250

konsystencja mieszanki betonowej metodą stożka

PN-EN 12350-3:2011

PN-88/06250

badanie konsystencji metodą Vebe

PN-EN 12350-4:2011

badanie konsystencji metodą oznaczenia stopnia zagęszczalności

PN-EN 12350-5:2011

konsystencja mieszanki betonowej metodą stolika rozpływowego

PN-EN 12350-6:2011

gęstość mieszanki betonowej

PN-EN 12350-7:2011

PN-88/B-06250

zawartość powietrza w mieszance betonowej - metoda ciśnieniowa

PN-EN 12350-8:2012

konsystencja mieszanki betonu samozagęszczalnego metodą rozpływu stożka


beton

PN-EN 12390-2:2011

wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych

PN-EN 12390-3:2011

PN-88/B-06250

wytrzymałość na ściskanie

PN-EN 12390-5:2011

wytrzymałość na zginanie próbek do badań

PN-EN 12390-6:2011

wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań

PN-EN 12390-8:2011

głębokość penetracji wody pod ciśnieniem

PN-EN 12390-7:2011

gęstość betonu

PN-EN 12390-8:2011

głębokość penetracji wody pod ciśnieniem


PN-88/B - 06250


przepuszczalność wody przez beton W6

przepuszczalność wody przez beton W8

przepuszczalność wody przez beton W10

przepuszczalność wody przez beton W12

PN-88/B - 06250

nasiąkliwość betonuPN-88/B - 06250
PN-B-06265


odporność betonu na działaniu mrozu po 25 cyklach

odporność betonu na działaniu mrozu po 50 cyklach

odporność betonu na działaniu mrozu po 75 cyklach

odporność betonu na działaniu mrozu po 100 cyklach

odporność betonu na działaniu mrozu po 150 cyklach

odporność betonu na działaniu mrozu po 200 cyklach


kruszywo

PN-EN 932-1:1999

metody pobierania próbek

PN-EN 933-1:2012

oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewania

PN-EN 1367-1

mrozoodporność kruszywa


domieszki do betonu

PN-EN 12350-7:2011

zawartość powietrza w mieszance betonowej

PN-EN 12390 -3:2011+AC:2012

wytrzymałość na ściskanie

PN-EN 12390 -3:2011+AC:2012

zmniejszenie ilości wody zarobowej

PN-EN 12350-2:2011

zwiększenie konsystencji

PN-EN 12350-2:2011

spadek ciekłości

PN-EN 480-2:2008

czas wiązania

PN-EN 480-13:2008

zmniejszenie ilości wody wymaganej do uzyskania konsystencji znormalizowanej

PN-EN 1015-7:2000

zawartość powietrza po wydłużonym mieszaniu

zawartość powietrza po 1h przetrzymywania

PN-EN 1015-11:2001

wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach