ArpomentP

Superplastyfikator do betonów i zapraw przyspieszający twardnienie , silnie upłynnia i łagodnie napowietrza mieszankę betonową

Przyspieszacz/Domieszka od – 10°C do + 35°C. Domieszka upłynniająca znacznie redukująca ilość wody zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

Dane techniczne

Rodzaj

Superplastyfikator do betonu
przyspieszający twardnienie
betonu

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od – 10°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

żywica naftalenowa

Kolor

brązowy

Gęstość

1208 ± 20 kg/m3

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;
  • umożliwia uzyskanie wodoszczelności powyżej W8

Superplastyfikator do betonów i zapraw przyspieszający twardnienie, silnie upłynnia mieszankę betonową. W okresie zimowym zabezpiecza realizację robót betonowych i murowych przy temp. do -10°C.

ZALETY:
• przyspiesza twardnienie betonu;
• podwyższa wytrzymałość początkową betonu oraz wytrzymałość końcową o 20÷40%;
• znacząco podwyższa wodoszczelność i mrozoodporność betonu zmniejszając nasiąkliwość;
• umożliwia wykonywanie robót betonowych i murowych w okresie zimowym do – 10°C przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej o minimum 20%.

ZASTOSOWANIE:
• przy realizacjach betonowych i żelbetowych, gdzie potrzebne jest przyspieszenie twardnienia i szybki przyrost wytrzymałości początkowej i końcowej;
• do prefabrykacji;
• do robót betonowych i murowych w okresie zimowym do – 10ºC.

DOZOWANIE:
• 0,5 ÷ 2,0% w stosunku do masy cementu
(optymalnie 1,0%)


OPAKOWANIA:
1 l, 2 l, 5 l, 30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/AP/04/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.