PolimentP101

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych dedykowany do prefabrykacji, oraz do betonu towarowego w okresie chłodnym

Domieszka upłynniająca znacznie redukująca ilość wody zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

Dane techniczne

Rodzaj

Superplastyfikator do betonu

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od – 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

eter polikarboksylowy

Kolor

słomkowy do brązowego

Gęstość

1105 ± 20 kg/m³

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 1,0% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych. Upłynnienie mieszanki możliwe jest dzięki zmodyfikowanym łańcuchom polimeru, które absorbując się na ziarnach spoiwa separują je i dyspergują ograniczając tarcie wewnętrzne. Zwiększony dostęp ziaren cementu do wody umożliwia szybszą hydratację. W większości cementów powoduje wyraźny wzrost współczynnika wytrzymałości.
POLIMENT – P 101 jest superplastyfikatorem dedykowanym do betonu towarowego w okresie chłodnym. 

 ZALETY:
POLIMENT – P 101 pozwala produkować beton o:
• niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności;
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczenie;

ZASTOSOWANIE:
• do wszystkich betonów o wysokiej wodoszczelności;
• do betonów o wydłużonym czasie urabialności;
• do betonów towarowych zwykłych.

DOZOWANIE:
• 0,8 ÷ 1,2% w stosunku do masy cementu 

• 1,5 ÷ 3,0% w stosunku do masy cementu działa jak wysokoaktywny superplastyfikator

OPAKOWANIA:
30L, 200L, 1000L

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/POP101/03/2024

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.