POLIMENTS2301

Domieszka upłynniająca znacznie redukująca ilość wody o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej, zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T3.1/T3.2 i T7, (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2 i T7)

Domieszka upłynniająca znacznie redukująca ilość wody o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej zgodna z PN – EN 934-2:T3.1/T3.2:T7 .

Dane techniczne

Rodzaj

Superplastyfikator do betonów

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od – 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

eter polikarboksylowy

Kolor

słomkowy do brązowego

Gęstość

1060 ± 20 kg/m³

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 1,0% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;

Wysokoefektywny superplastyfikator o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej, na bazie eterów polikarboksylowych.
Upłynnienie mieszanki możliwe jest dzięki zmodyfikowanym łańcuchom polimeru, które absorbując się na ziarnach spoiwa separują je i dyspergują ograniczając tarcie wewnętrzne.
Przeznaczony jest do:
− produkcji betonu o wysokim współczynniku wodnocementowym oraz wysokiej ciekłości;
− produkcji betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz betonu wysokowartościowego (BWW);
− produkcji betonu towarowego w warunkach obniżonej temperatury;
− produkcji betonu architektonicznego;
− produkcji betonowych elementów prefabrykowanych o wymaganym wczesnym przyroście wytrzymałości.

 ZALETY:
Upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodnocementowego i przyspiesza twardnienie betonu, nie zawiera środków opóźniających wiązanie.
• ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej;
• podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu;
• poprawia estetykę betonu – silnie odpowietrza mieszankę betonową;
• umożliwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności;
• obniża nasiąkliwość betonu;

ZASTOSOWANIE:
• do wszystkich betonów w zakresie konsystencji S3÷S5
• do betonów o wymaganej wczesnej wysokiej wytrzymałości
• do betonów sprężonych
• do betonów o wysokiej konsystencji, ASCC, SCC
• do betonów o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymałości i trwałości – C50/60 oraz powyżej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC 
• do betonu architektonicznego
• do betonów towarowych zwykłych 

DOZOWANIE:
• 0,8% ÷ 3,0% w stosunku do masy cementu.

OPAKOWANIA:
30L, 200L, 1000L

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/POS2301/01/2017

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.