KlutanP

Kompleksowa domieszka do betonów i zapraw cementowych

Domieszka kompleksowa od -8°C do + 35°C do betonu i zapraw cementowych Domieszka uplastyczniająca/redukująca ilość wody
zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T2) .

Dane techniczne

Rodzaj

plastyfikator do betonu

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od – 8°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić
przed nasłonecznieniem

Główny bazowy
składnik

lignosulfonian sodowy, mocznik

Kolor

brązowy

Gęstość

1136 ± 20 kg/m3

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;
  • umożliwia uzyskanie wodoszczelności W8

Kompleksowa domieszka do betonów i zapraw cementowych. Uplastycznia  mieszankę betonową poprawiając jej własności technologiczne. W okresie letnim opóźnia szybkość wyparowania wody z betonu. W okresie zimowym zabezpiecza realizację robót betonowych i murowych poprzez obniżenie temperatury zamrażania wody w betonie i zaprawie do – 8°C

 ZALETY
• znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy zmniejszonym w/c przez co poprawiają się cechy technologiczne betonu stwardniałego;
• zwiększa wytrzymałość końcową betonu o 10 ÷ 25% przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej o 12 ÷ 18%;
• ma wpływ na eliminację skurczy w betonie;
• zwiększa wodoszczelność i mrozoodporność betonu przy zmniejszeniu jego nasiąkliwości

ZASTOSOWANIE:
• do robót betonowych i żelbetowych;
• do wylewek podłogowych i wylewek przy ogrzewaniu podłogowym w tym  realizowanych mixokretem;
• do zapraw cementowych;
• do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej;
• do robót betonowych i murowych w okresie zimowym do -8°C oraz w okresie letnim do + 35°C.

DOZOWANIE:
• beton 0,9 ÷ 1,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,2%). Kostka, galanteria 0,3 ÷ 0,4% (optymalnie 0,3%).
OPAKOWANIA:
1 l, 2 l, 5 l, 30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/KP/04/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.