ArplastOZ

Domieszka do zapraw towarowych o działaniu opóźniającym

Domieszka do zapraw towarowych o silnym działaniu opóźniającym zgodna z EN 934-3:2009 + A1:2012;T3(odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T3)

Dane techniczne

Rodzaj

Plastyfikator do zapraw towarowych o silnym działaniu opóźniającym

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

związki powierzchniowo-czynne i wspomagające

Kolor

brązowy

Gęstość

1160 ± 20 kg/m3

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 1% masy

Informacje uzupełniające

nie powoduje korozji zbrojenia;

ARPLAST–OZ Domieszka do zapraw towarowych o  wydłużonym czasie przerobu

 ZALETY:

– wydłuża czas pracy z zaprawą do 36 godzin ,również przy wysokich temperaturach
– zapewnia uzyskanie jednorodnej zaprawy,spoistej, puszystej konsystencji uzyskanej dzieki właściwemu napowietrzeniu mieszanki
– poprawia przyczepność zaprawy do podłoża
– eliminuje efekt spływania zaprawy ze ściany,oraz osiadania  pod wpływem ciężaru elementów muru
– ułatwia zwilżanie ziaren cementu,oraz dodatków mineralnych co poprawia sposób hydratacji spoiwa
– ogranicza wydzielanie się wody z zaprawy
– nie powoduje korozji zbrojenia

ZASTOSOWANIE:
• produkcja zapraw murarskich na bazie cementu (również z piaskiem o wysokiej zawartości frakcji drobnej ,oraz przy dodatkach mineralnych)
• produkcja zapraw murarskich przy wysokich temperaturach powietrza

DOZOWANIE:
• 0,5% – 2,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,8% – 1,5% masy cementu)

OPAKOWANIA:
30L, 200L, 1000L

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz

Karta Charakterystyki REACH-CLP

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU /AOZ/01/2019

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.