PolimentA101

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki

Domieszka upłynniająca znacznie redukująca ilość wody zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

Dane techniczne

Rodzaj

Superplastyfikator do
betonu

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

eter polikarboksylowy

Kolor

słomkowy do brązowego

Gęstość

1040 ± 20 kg/m³

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 2,0% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych. Upłynnienie mieszanki możliwe jest dzięki zmodyfikowanym łańcuchom polimeru, które absorbując się na ziarnach spoiwa separują je i dyspergują ograniczając tarcie wewnętrzne. Budowa chemiczna domieszki spowolniając absorbcję, wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej.
POLIMENT – A 101 jest superplastyfikatorem dedykowanym do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej produkcji na węźle, poprzez transport, zabudowę oraz proces twardnienia.

 ZALETY:
POLIMENT- A 101 pozwala produkować beton o:
• niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności, a w połączeniu z efektywną hydratacją cementu podnosi takie parametry jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz;
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczenie szczególnie w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.

ZASTOSOWANIE:
• do betonów o wysokiej wodoszczelności,
• do betonów o wydłużonym czasie urabialności,
• do betonów towarowych zwykłych

DZIAŁANIE:
Superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych
dedykowany do betonu towarowego
• efektywne dozowanie 1,2% do masy cementu ;
• przy dozowaniu 1,5-3,0 % w stosunku do masy cementu
działa jak wysokoaktywny superplastyfikator – może mieć
działanie spowalniające poczatkowy proces wiazania.

DOZOWANIE:
• 0,9% ÷ 3,0% w stosunku do masy cementu.u

OPAKOWANIA:
30L, 200L, 1000L

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/POA 101/01/2022

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.