Cemplastuś

Plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich, układania glazury i klinkieru

Domieszka do zapraw napowietrzająco – uplastyczniajaca przy zachowaniu stałej konsystencji zgodna z EN 934-3:2009+A1:2012;T2
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T2).

Dane techniczne

Rodzaj

Plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich, układania glazury i klinkieru

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

związki powierzchniowoczynne, żywica naftalenowa

Kolor

brązowy

Gęstość

1084 ± 30 kg/m³

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia

CEMPLASTUŚ dzięki połączeniu żywicy naftalenowej i związków powierzchniowo-czynnych na bazie wodnych roztworów anionowych i niejonowych otacza ziarna cementu nadając im jednorodny ładunek powodujący ich wzajemne odpychanie, dzięki czemu uplastycznia zaprawę cementową zastępując wapno. Poprawia spoistość, zapobiega rozwarstwieniu i eliminuje zacieki na klinkierze. Obniża także napięcie powierzchniowe wody powodując powstawanie podczas mieszania stabilnych mikroporów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości zaprawy.

 ZALETY:
• znacząco wpływa na reologię zaprawy cementowej poprawiając jej plastyczność
• zapobiega rozwarstwieniu;
• zmniejsza skurcz i powstawanie spękań na powierzchni;
• eliminuje zacieki na klinkierze.

ZASTOSOWANIE:
• do murowania z cegły zwykłej i klinkierowej w okresie letnim;
• do tynków zewnętrznych i wewnętrznych;
• do obrzutek i zaprawy

DOZOWANIE:
• 0,2 ÷ 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,25%).


OPAKOWANIA:
1 l, 2 l, 5 l, 30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/C/05/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.