PolimentA301

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki

Domieszka upłynniająca znacznie redukująca ilość wody zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

Dane techniczne

Rodzaj

Superplastyfikator do
betonu

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

eter polikarboksylowy

Kolor

słomkowy do  brązowego

Gęstość

1062 ± 20 kg/m³

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 2,0% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych. Upłynnienie mieszanki możliwe jest dzięki zmodyfikowanym łańcuchom polimeru, które absorbując się na ziarnach spoiwa separują je i dyspergują ograniczając tarcie wewnętrzne. Budowa chemiczna domieszki spowolniając absorbcję, wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej.
POLIMENT – A 301 jest superplastyfikatorem dedykowanym do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej produkcji na węźle, poprzez transport, zabudowę oraz proces twardnienia.

 ZALETY:
POLIMENT- A 301 pozwala produkować beton o:
• niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności, a w połączeniu z efektywną hydratacją cementu podnosi takie parametry jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz;
• wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczenie szczególnie w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
• wysokich klasach konsystencji.

ZASTOSOWANIE:
• do wszystkich betonów w zakresie konsystencji S3÷S5;
• do betonów o wysokiej konsystencji, kontraktorowych, ASCC, SCC;
• do betonów o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymałości i trwałości – C50/60 oraz powyżej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC;
• do betonu architektonicznego;
• do betonu natryskowego;
• w prefabrykacji;
• do betonów towarowych zwykłych

DOZOWANIE:
• 0,8 ÷ 3,0% w stosunku do masy cementu.

OPAKOWANIA:
30L, 200L, 1000L

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/POA301/04/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.