WibetK

Domieszka uplastyczniająco - napowietrzajaca do elementów wibroprasowanych

Domieszka uplastyczniająco – napowietrzająca zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T5 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T5).

Dane techniczne

Rodzaj

Domieszka napowietrzająca

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

związki powierzchniowo czynne

Kolor

niebieski

Gęstość

1004 ± 10 kg/m3

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia

Zawiera anionowe i niejonowe związki powierzchniowo-czynne.
Domieszka obniża napięcie powierzchniowe wody powodując powstanie podczas mieszania stabilnych mikroporów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości mieszanki betonowej. Poprawia wszystkie parametry technologiczne wpływające na trwałość betonów wibroprasowanych.

 ZALETY:
• poprawia urabialność mieszanki betonowej;
• zmniejsza nasiąkliwość i kapilarne podciąganie wody;
• podwyższa mrozoodporność wyrobów.

ZASTOSOWANIE:
• do kostki brukowej i krawężników;
• do kręgów studziennych i rur kanalizacyjnych betonowych;
• do bloczków betonowych i pozostałej galanterii betonowej

DOZOWANIE:
• 0,1 ÷ 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,25%)


OPAKOWANIA:
30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/WK/04/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.