ArplastZ

Domieszka do zapraw napowietrzająco - uplastyczniająca

Domieszka do zapraw napowietrzająco – uplastyczniająca przy zachowaniu stałej
konsystencji zgodna z EN 934-3:2009+A1:2012;T2
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T2) .

Dane techniczne

Rodzaj

Plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

związki powierzchniowoczynne i wspomagające

Kolor

brązowy

Gęstość

1084 ± 30 kg/m³

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia

ARPLAST-Z jest nowoczesną domieszką do zapraw murarskich i tynkarskich. Poprawia spoistość, zapobiega rozwarstwieniu i eliminuje zacieki na klinkierze. Obniża także napięcie powierzchniowe wody powodując powstawanie podczas mieszania stabilnych mikroporów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości zaprawy.

 ZALETY:
• znacząco wpływa na reologię zaprawy
cementowej poprawiając jej plastyczność;
• zapobiega rozwarstwieniu;
• zmniejsza skurcz i powstawanie spękań na
powierzchni;
• eliminuje zacieki na klinkierze.

ZASTOSOWANIE:
• do murowania z cegły zwykłej i klinkierowej w okresie letnim;
• do tynków zewnętrznych i wewnętrznych;
• do obrzutek i zaprawy.

DOZOWANIE:
• 0,2 ÷ 0,4% w stosunku do masy cementu
(optymalnie 0,25%).


OPAKOWANIA:
1 l, 5 l, 30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/AZ/01/2017

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.