MixP

Domieszka przyspieszająca twardnienie

Domieszka polecana od – 8°C do + 35°C. Domieszka przyspieszająca twardnienie zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T7 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T7) .

Dane techniczne

Rodzaj

Domieszka do betonu
przyspieszająca twardnienie

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od – 8°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

żywica naftalenowa

Kolor

brązowy

Gęstość

1170 ± 20 kg/m3

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;
  • umożliwia uzyskanie
    wodoszczelności powyżej W8

MIX – P jest wysokowydajną domieszką na bazie żywic naftalenowych i lignosulfonianu sodowego lub magnezowego, która absorbując się na powierzchni ziaren spoiwa nadaje im jednorodny ładunek powodujący ich wzajemne odpychanie. Przyczynia się to do skutecznego rozproszenia ziaren cementu nadając płynność mieszance betonowej, przy zapewnieniu jej jednorodności.
MIX – P to domieszka do betonów przyspieszająca twardnienie betonu. Upłynnia mieszankę betonową.

 ZALETY:
• przyspiesza twardnienie betonu;
• podwyższa wytrzymałość końcową betonu o 20÷40%;
• znacząco podwyższa wodoszczelność i mrozoodporność betonu zmniejszając nasiąkliwość;
• umożliwia wykonywanie robót betonowych w okresie zimowym do – 8°C przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej o minimum 20%.

ZASTOSOWANIE:
• przy realizacjach betonowych i żelbetowych, gdzie potrzebne jest przyspieszenie wiązania i szybki przyrost wytrzymałości;
• do robót betonowych w okresie zimowym do – 8ºC.

DOZOWANIE:
• 0,5 ÷ 2,0% w stosunku do masy cementu
(optymalnie 1,0%).


OPAKOWANIA:
30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/MP/05/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.