ARFrost

DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE

Domieszka przyspieszająca wiązanie zgodna z EN 934-2:2009 + A1:2012:T6 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1: 2012:T6)

Dane techniczne

Rodzaj

Domieszka przeciwmrozowa i bezchlorkowa

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do -10°C

Przechowywanie

w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

azotan wapnia

Kolor

bezbarwny

Gęstość

1450 ± 30 kg/m³

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;

AR-FROST jest domieszką przyspieszającą wiązanie, ,przeciwmrozową i bezchlorkową. Przeznaczony jest do produkcji betonu o przyspieszonym czasie wiązania cementu.

AR-FROST przyspiesza hydratację cementu jako akcelator. W początkowej fazie wiązania cementu ,redukuje powstawanie skurczów i tworzenie się rys.

 ZALETY:

Domieszka

-przeznaczona jest do produkcji betonu o przyspieszonym czasie wiązania cementu
-umożliwia betonowanie w obniżonych temperaturach (do – 10 º C)
-jest kompatybilna z innymi produktami naszej firmy

ZASTOSOWANIE: • do robót betonowych i żelbetowych. • do prefabrykacji

DOZOWANIE:
• 0,5% – 4,0% w stosunku do masy cementu (według załączonej tabeli).

OPAKOWANIA:
5l, 30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz

Karta Charakterystyki REACH-CLP

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/ARF/02/2024

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.