ArpomentUw

Domieszka uplastyczniająco – upłynniająca do posadzek betonowych,wylewek i jastrychów

Domieszka do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym Domieszka opóźniająca wiązanie, znacznie redukująca ilość wody, upłynniająca zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T11.1/T11.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T11.1/T11.2) .

Dane techniczne

Rodzaj

Domieszka upłynniająca

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

żywica naftalenowa, lignosulfonian sodowy lub magnezowy

Kolor

brązowy

Gęstość

1110 ± 20 kg/m³

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia

ARPOMENT – Uw jest wydajną domieszką na bazie żywicy naftalenowej i lignosulfonianu. Tworzy na powierzchni ziaren cementu warstwę smarną. Przyczynia się to do obniżenia tarcia pomiędzy cząsteczkami. Skutecznie upłynnia mieszankę betonową zapewniając jej jednorodność

 ZALETY:
• znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej, która dokładnie otula ruraż przez co wpływa na poprawę przewodności cieplnej wylewki;
• nie powoduje korozji;
• podwyższa wodoszczelność i zmniejsza nasiąkliwość;
• zwiększa wytrzymałość końcową o 10 ÷ 25% przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej o 12 ÷ 20%;
• przy wyrobach galanterii betonowej kolorowej wzmacnia barwę;
• poprawia wszystkie parametry technologiczne wpływające na trwałość betonów wibroprasowanych i wibrowanych.

ZASTOSOWANIE:
• do posadzek betonowych, wylewek i jastrychów przy ogrzewaniu podłogowym w tym realizowanych mixokretem;
• do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej.

DOZOWANIE:
• 0,6 ÷ 2,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%), do jastrychów przy ogrzewaniu podłogowym 0,6 ÷ 0,8% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,6%);
• do elementów wibroprasowanych 0,2 ÷ 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie ok. 0,3%);
• łączyć z wodą zarobową

OPAKOWANIA:
1 l, 2 l, 5 l, 30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz, EN
Karta Charakterystyki  REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/AUw/05/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.