OzonitN

Domieszka napowietrzająca

Domieszka napowietrzająca zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T5 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T5) .

Dane techniczne

Rodzaj

Domieszka napowietrzająca

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 35°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

związki powierzchniowoczynne

Kolor

bezbarwny

Gęstość

1004 ± 10 kg/m3

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia

OZONIT – N zawiera anionowe i niejonowe związki powierzchniowo-czynne.
Domieszka powoduje powstanie w mieszance betonowej licznych, kulistych mikroporów powietrza o średnicy do ok. 0.3 mm, równomiernie rozmieszczonych w całej masie betonu.
OZONIT – N umożliwia produkcję mieszanki betonowej o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:
• podnosząc odporność na zamrażanie/ rozmrażanie;
• podnosząc odporność na działanie mrozu w
obecności środków odladzających.

 ZALETY:
• polepsza urabialność mieszanki betonowej;
• zmniejsza nasiąkliwość i kapilarne podciąganie wody, ogranicza tendencję do rozsegregowywania się składników betonu, oraz blokuje zjawisko wydzielania się wody z mieszanki;
• podwyższa mrozoodporność betonu i wyrobów betonowych.

ZASTOSOWANIE:
Znajduje zastosowanie w budownictwie przemysłowym, oraz drogowo – mostowym, a także przy produkcji elementów betonowych takich jak: krawężniki, płyty drogowe itp.

DOZOWANIE:
• 0,05 ÷ 0,4% w stosunku do masy cementu (oznaczać zawartość powietrza w mieszance)


OPAKOWANIA:
30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/OZN/03/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.