MixO

Domieszka opóźniająca wiązanie ,znacznie redukująca ilość wody, upłyniająca

Domieszka opóźniająca wiązanie, znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca.
Domieszka zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T11.1/T11.2
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T11.1/11.2) .

Dane techniczne

Rodzaj

Domieszka do betonu opóźniająca wiązanie

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 40°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

żywica naftalenowa, lignosulfonian sodowy lub magnezowy

Kolor

brązowy

Gęstość

1170 ± 20 kg/m³

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;
  • umożliwia uzyskanie
    wodoszczelności wyższej
    niż W8

MIX – O dzięki połączeniu żywicy naftalenowej i lignosulfonianu otacza ziarna cementu nadając im jednorodny ładunek powodując ich wzajemne odpychanie, a także tworząc na ich powierzchni warstwę smarną. Przyczynia się to do skutecznego rozproszenia ziaren cementu nadając płynność mieszance betonowej.
MIX – O to domieszka upłynniająca do betonów, opóźniająca wiązanie cementu i uszczelniająca beton.
Silnie upłynnia mieszankę betonową. Umożliwia transport betonowozami na dalekie odległości.

 ZALETY:
• przy zachowaniu stałej konsystencji umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej o 12 ÷ 20%, co podwyższa wytrzymałość końcową betonu o 20 ÷ 40%;
• znacząco podwyższa wodoszczelność i mrozoodporność betonu zmniejszając nasiąkliwość;
• opóźnia wiązanie cementu przez co dodatkowo zwiększa wodoszczelność betonu i redukuje skurcz.

ZASTOSOWANIE:
• do betonu o wysokiej wodoszczelności;
• w okresie wysokiej temperatury;
• przy transporcie betonu na znaczące odległości.

DOZOWANIE:
• 0,5 ÷ 2,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%).


OPAKOWANIA:
30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/MO/04/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.