ArpomentO

Superplastyfikator do betonów opóźniający wiązanie cementu i uszczelniający beton

Wodouszczelniacz do betonu.
Domieszka upłynniająca znacznie redukująca ilość wody zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

Dane techniczne

Rodzaj

Superplastyfikator do betonu
opóźniający wiązanie cementu

Postać

płynna

Temperatura stosowania

od + 5°C do + 40°C

Przechowywanie

w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

Główny bazowy składnik

żywica naftalenowa, lignosulfonian sodowy lub magnezowy

Kolor

brązowy

Gęstość

1194 ± 20 kg/m3

Zawartość chlorków

< 0,1% masy

Zawartość alkaliów

< 5% masy

Informacje uzupełniające

  • nie powoduje korozji zbrojenia;
  • umożliwia uzyskanie wodoszczelności wyższej niż W8

Superplastyfikator do betonów opóźniający wiązanie cementu i uszczelniający beton. Silnie upłynnia i łagodnie napowietrza mieszankę betonową. Umożliwia transport betonowozami na dalekie odległości.

 ZALETY:
• przy zachowaniu stałej konsystencji umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej o 15 ÷ 30%, co podwyższa wytrzymałość końcową betonu o 20 ÷ 40%;
• opóźnia wiązanie cementu, przez co dodatkowo zwiększa wodoszczelność betonu i redukuje skurcz. 

ZASTOSOWANIE:
• do betonu o wysokiej wodoszczelności;
• w okresie wysokich temperatur;
• przy transporcie betonu na znaczące odległości.

DOZOWANIE:
• 0,5 ÷ 2,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%).


OPAKOWANIA:
1 l, 2 l, 5 l, 30 l, 200 l, 1000 l

Pliki do pobrania:
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH-CLP
Atest Higieniczny zobacz 
Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/AO/04/2016

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.