iBETON

Włókna KOnstrukcyjne

Włókna polimerowe są zgodne z wymogami określonymi w Normie UNI EN 14889-2 dla zastosowań  strukturalnych w betonie i uzyskały znak CE już przy dozowaniu: 3,3 kg/m³.

Dane techniczne

Skład

materiały polimerowe o dużej gęstości i odporności

Wygląd

włókna pojedyncze / makrowłókna

Dostępne długości

mm 29/39/49 (minimalna tolerancja ± 5%)

Kształt geometryczny 

włókno pojedyncze / pofalowane makrowłókno o ostrej
krawędzi

Kolor

szary / cementowy

Ciężar właściwy

ok. 1 Kg/dm3

Dozowanie

od 1,5 do 5 Kg/m3

Są to włókna przeznaczone do stosowania w betonie,torkrecie i zaprawie murarskiej. Włókna polimerowe,to makrowłókna o strukturze pofałdowanej opartej na kompozycie matryc polimerowych o wysokiej wytrzymałości i gęstości o długości 39mm i średnicy równoważonej 0,78 mm. W przeciwieństwie do tradycyjnych włókien stalowych,włókna polimerowe nie ulegają korozji,nie posiadają własności magnetycznych i są całkowicie odporne na wszystkie agresywne czynniki chemiczne,ponieważ są chemicznie obojętne.Równomierny rozkład włókien polimerowych pozwala skutecznie realizować trójwymiarowe zbrojenia,rozwiązując trudny problem usytuowania metalowych siatek.

 Zalety
Są to strukturalne włókna polimerowe przeznaczone do poprawy wytrzymałości i własności mechanicznych betonu.Redukują,a w niektórych przypadkach eliminują pęknięcia plastyczne spowodowane skurczem betonu, zwiększając równocześnie wytrzymałość betonu na zginanie,oraz zwiększając odporność na zmęczenie.Zastępują tradycyjne zbrojenie z włókien stalowych. 

ZASTOSOWANIE:
– Sztywne nawierzchnie betonowe
– Posadzki poddane dużym obciążeniom lub wysokim obciążeniom dynamicznym
– Parkingi i pasy startowe
– Powierzchnie magazynowe
– Płyty stropowe i podłogowe 

SPOSÓB UŻYCIA
Od 1,5 do 10 kg/m³ betonu w zależności od oczekiwanych wyników (odporność na pękanie wzrasta wraz ze wzrostem zawartości włókien) 


OPAKOWANIA:
Przeźroczyste worki PET po 6kg każdy

Pliki do pobrania
Karta Techniczna zobacz
Karta Charakterystyki REACH
Specyfikacja Techniczna zobacz
Deklarację Właściwości Użytkowych PL zobacz
Deklarację Właściwości Użytkowych zobacz

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.