EKOBIOTENOL BET-K/R

Olejowy i biodegradowalny preparat antyadhezyjny do form.

 Jest zgodny z normą PN – B – 19305.

Dane techniczne

Wygląd

brązowa ciecz

Zapach

zapach charakterystyczny dla  oleju

Temperatura zapłonu

powyżej 120oC (w tyglu otwartym)

Gęstość względna

0,88 – 0,90 kg/dm3 w temperaturze 20oC

Rozpuszczalność wodzie

nie rozpuszcza się

Reaktywny nieemulgujący preparat antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

 Zalety
• dzięki właściwościom łatwo uwalniane wyroby
zachowują niską porowatość i wysoką gładkość.

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym powyżej 120°C,
Temperatura krzepnięcia poniżej -10°C,
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C 26 – 40 mm2/s
Gęstość w temperaturze 20°C 0,85 – 0,95 g/cm3

Sposób użycia
Nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli 
Opakowania:
5l, 30l, 200l, 1000l

Pliki do pobrania
Karta Charakterystyki zobacz
Atest higieniczny zobacz

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.